Meddelande om kungörelse: Säkerhets-och kemikalieverket (Tukes) kungör med stöd av 40 § i gruvlagen (621/2011) en ansökan om malmletningstillstånd

23.07.2020 14:42

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse
Säkerhets-och kemikalieverket (Tukes) kungör med stöd av 40 § i gruvlagen (621/2011) en 

ansökan om malmletningstillstånd
Sökanden: Benita Junni
Tillståndsbeteckning: ML2016:0079 
Tillståndsområdetnamn: Klippbrottet
Områdets läge och areal: Kyrkslätt88,11ha

Beskrivning av verksamheten enligt ansökan
Ansökare Den sökande  letar efter  kvarts och  fältspat  i  området. Forskningsmetoderna  kommer att vara borttagning av stenprover från stenbrottområdet och markradarundersökningar på öppna klippor.

Åsikter och anmärkningar
Åsikter och anmärkningar kan skickas genom att uppge tillståndsbeteckningen ML2016:0079 senast den 24 augusti 2020 till Tukes, adress Valtakatu 2, 96100 ROVANIEMI, eller elektroniskt
som doc-eller rtf-fil tillkaivosasiat@tukes.fi.

Framläggande av ansökan
Kungörelsehandlingarna hålls framlagda för allmänheten på Kyrkslätts kommuns registaturen, på Tukes registratorsbyrå (Semaforbron 12 B, Helsingfors) och kontor i Rovaniemi (Valtakatu 2,
Rovaniemi) samt på Tukes https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Ytterligare information
Esa Tuominen, tfn 029 5052018,esa.tuominen@tukes.fi eller kaivosasiat@tukes.fi

Kungörelse utfärdad 23.7.2020 

Hålls framlagd till 24.8.2020