Meddelande om kungörelse om framläggande; Förbättring av landsväg 11227 (Överbyvägen) genom att bygga gång- och cykelväg på avsnittet Karlsbergsvägen-Granbackavägen, Kyrkslätt

08.09.2023 09:30

Kategori: Kungörelse

Närings-, trafik- och miljöcentralen
UUDELY/3659/2021

Meddelande om kungörelse om framläggande

Förbättring av landsväg 11227 (Överbyvägen) genom att bygga gång- och cykelväg på avsnittet Karlsbergsvägen-Granbackavägen, Kyrkslätt

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland meddelar om publiceringen av en kungörelse som gäller framläggande av den vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen i Nyland delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera dagstidningar med allmän spridning på området. (108 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 62 a § i förvaltningslagen)

Kungörelsen publiceras 8.9.2023 på adressen https://vayliensuunnittelu.fi/sv/s/5xdz/nahtavillaolo

Kungörelsen finns till påseende 8.9.2023 - 9.10.2023.

Mer information om planen

Suvi-Maaria Kylmänen (NTM-centralen i Nyland), tel. 0295021039, suvi.kylmanen(at)ely-keskus.fi

Hannu Ruhanen (Kyrkslätt), tel. 0401269866, hannu.ruhanen(at)kirkkonummi.fi