Meddelande om kungörelse, Obbnäs garnisonsområde: Beslutet gäller sanering av förorenad mark på fastigheter 257–412–1–12, 257–426–4–15 (skifte 1) ja 257–467–1–54 (skifte 4), Edövägen

15.07.2021 13:10

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse, Obbnäs garnisonsområde


Med anledning av en inkommen anmälan har NTM-centralen i Nyland gett den 15.7.2021 i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, ett beslut om sanering av förorenad mark.

Beslutet till Staben för Försvarsmaktens logistikverk (PVLOGLE) gäller sanering av förorenad mark på fastigheter 257–412–1–12, 257–426–4–15 (skifte 1) ja 257–467–1–54 (skifte 4), Edövägen, Obbnäs garnisonsområde, 02470 Obbnäs, Kyrkslätt. Ärendets diarienummer är UUDELY/4328/2021.

Framläggande till påseende
NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden
15.7.2021–23.8.2021 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland
www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (välj Nyland).

Länken till kungörelsen
Staben för Försvarsmaktens logistikverk (PVLOGLE), Kungörelse, fastigheter 257–412–1–12, 257–426–4–15 (skifte 1) och 257–467–1–54 (skifte 4), Edövägen, Obbnäs garnisonsområde, Obbnäs, Kyrkslätt (pdf), 15.7.-23.8.2021

Länken till beslutet
Staben för Försvarsmaktens logistikverk (PVLOGLE), Beslut, fastigheter 257–412–1–12, 257–426–4–15 (skifte 1) och 257–467–1–54 (skifte 4), Edövägen, Obbnäs garnisonsområde, Obbnäs, Kyrkslätt (pdf)