Meddelande om kungörelse: Förslag till ändring av föreskrifterna om avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

03.05.2022 15:33

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse

Ärende: Förslag till ändring av föreskrifterna om avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Framläggande av kungörelsen:
HRM reserverar för bostadsfastighetsägare och andra parter som kan påverkas av frågans lösning, en möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågan. Förslaget till föreskrifter om avfallshantering med motiveringar finns under tiden 3.5.2022–17.6.2022 att läsa på HRM:s webbplats på adressen https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/foreskrifter-omavfallshanteringen/

Vi ber om att skriftliga utlåtanden lämnas via e-post senast 17.6.2022 till registratorskontoret hos Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster på adressen kirjaamo(at)hsy.fi eller per post till adressen Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Kirjaamo, PB 100, 00066 HRM.

Länk till kungörelsen:
Kungörelse 3.5.2022, Förslag till ändring av föreskrifterna om avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt - HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi