Meddelande om kungörelse: Förbättring av lv 110 (Åbovägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Veikkola - Kolmiranta, Kyrkslätt, vägplan

19.11.2020 13:10

Kategori: Kungörelse

UUDELY/12352/2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt förvaltningslagen 62 a §, som berör inledandet av planeringen samt fältundersökningar angående vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar. 

Kungörelsen publiceras på NTM-centralen i Nylands informationsnät på webbplatsen 19.11.2020 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 19.11.2020 - 21.12.2020

Ytterlig information fås av
NMT-centralen i Nyland, projektchef Mikko Vihermäki,
tfn 0295 036 015, mikko.vihermaki@ely-keskus.fi 

Kyrkslätt kommun, ansvarig planeringsingenjör Hannu Ruhanen,
tfn 040 126 9866, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi 

Sweco Infra & Rail Oy, projektchef Paula Lakua,
tfn 050 370 5252, paula.lakua@sweco.fi 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland