Meddelande om kungörelse: Ansökan om fiskeförbud i Hirsalasundet

19.11.2020 12:14

Kategori: Kungörelse

DELGIVNING OM KUNGÖRELSEN


VARELY/1785/5710/2020


18.11.2020

ÄRENDE
Hensrik och Eva Standertskjöld har med sin ansökan 22.10.2020 begärt Närings-, trafik- och
miljöcentralen (NTM-Centralen) om att förbjuda fiske i Hirsalasundet (Kyrkslätt) i tio år enligt 53 §
och 54 § i lagen om fiske.


FRAMLÄGGNING
Kungörelsen samt bifogade ansökan finns tillgängliga under tiden 18.11.2020–4.12.2020 på NTMcentralens
websidan: www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset