Meddelande om fel i kartresponssystemet

02.07.2020 09:51

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Det har förekommit ett tekniskt problem i Kyrkslätts kommuns kartresponstjänst. Felet har förhindrat skickandet av svar per e-post.
Vi har besvarat responsen men de skickade e-postmeddelandena har av orsaker som inte beror på kommunen inte nått responsgivarna.
Responsen har dock behandlats och de svar som klassificerats som offentliga kan läsas i karttjänsten.

Felet har funnit i systemet redan en längre tid, och det upptäcktes först i början av juni. Felet har nu åtgärdats och responssystemet fungerar normalt.

Vi beklagar att responsgivarna blivit besvikna.