Meddelande om fältarbete: Trafikledsverket, Mätningarna i Jorvas

13.05.2019 13:54

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Suomen GPS-Mittaus Oy utför på uppdrag av Trafikledsverket terrängmätningar vid Jorvas järnvägsstation och dess näromgivning. Mätningsområdet är utmärkt på kartan nedan. Mätningarna utförs under veckorna 19-22/2019.

Mätningarna utförs till fots på gatuområden och med hjälp av fjärrstyrda drönare. Mätningspersonerna kommer också att röra sig på privata tomtar. Mätningspersonerna är utrustade
med gula arbetskläder försedda med SGM Consultings logo och har sina identitetskort synliga på klädseln. Under fältarbetets gång undviks så gott som möjligt olägenhet gentemot fastigheternas ägare eller bebyggelse som befinner sig i närheten av arbetsområdet. Förfrågningar gällande arbetet kan riktas direkt till mätningspersonerna i terrängen eller till vår kontaktperson (information nedan).

Kontakt information:
Suomen GPS- Mittaus Oy
Eemeli Karjalainen, 044 7272659, eemeli.karjalainen@sgmconsulting.fi

SGM_Meddelande (pdf)

Jorvaksen maastotyöalue