Meddelande om avvikande vattenkvalitet i ledningsvattnet i Kyrkslätts centrum

18.02.2019 16:15

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vattenförsörjning Boende och miljö

På Kyrkslätts centrums vattendistributionsområde (Kvarnby, Ravals, Lindal, Jungfruberget, Finnsbacka, Gesterby, Hindersby, Tolls, Bredberget, Jorvas, Hirsala) har järnhalten i ledningsvattnet varit förhöjd på grund av en processtörning under vattenbehandlingen från fredag 15.2 till måndag 18.2. Man har kunnat känna smaken av järn i vattnet.  

Orsaken till störningen har utretts och felet har reparerats på måndag morgon. De konstaterade järnhalterna är inte skadliga för hälsan, och vattnet kan användas normalt.

Om vattnet inte har använts under veckoslutet kan vattnet smaka som järn. Användarna ombes låta vattnet rinna tills järnsmaken/-lukten försvinner.

Störningen förutsätter inte att vattenanvändarna vidtar andra åtgärder.

Kyrkslätt / Esbo 18.2.2019

Anna Arosilta-Gurvits                               Tuula Savolainen

vattenförsörjningschef                              ledande hälsoinspektör

tfn 040 504                                              Esboregionens miljö- och hälsoskydd

                                                                tfn 043 8267 680