Meddelande - Miljötekniska undersökningar på f.d. avstjälpningsplatsen i Veikkola

09.12.2019 10:26

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun och NTM-centralen i Birkaland låter i samarbete göra miljötekniska undersökningar på den före detta avstjälpningsplatsens område vid Åbovägen. Syftet med undersökningarna är att komplettera de grundläggande undersökningarna som gjorts i augusti 2019. Utredningarna är en del av det riksomfattande programmet Maaperä kuntoon som koordineras av NTM-centralen i Birkaland. Sitowise Oy utför undersökningarna och planeringarna som anknyter till utredningarna.

Avstjälpningsplatsen för samhällsavfall vid Åbovägen var verksam på 1950–1960-talet.

De miljötekniska undersökningarna på objektet utförs i december 2019 vecka 50. Undersökningarna genomförs dagtid. I arbetet används grävmaskin. Arbetet medför ingen olägenhet eller skada för miljön, utöver eventuell bullerolägenhet.

Ytterligare information:
Kyrkslätts kommun, Ville Alho, tfn 050 350 3905, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
NTM-centralen i Birkaland, Päivi Turtia, tfn 0295 036 132, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.maaperakuntoon.fi

Tutkimusalue