Meddelande: Coronavirussmitta i ett daghem på Kyrkslätts område

10.08.2020 06:19

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet Småbarnspedagogik

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar fick 9.8.2020 vetskap om att en person i ett daghem inom Kyrkslätts område har konstaterats ha covid-19-smitta. 21 personer har exponerats. Man har varit/är i kontakt med dessa och personerna försätts i karantän.

Fyr logo