Medborgarinsitutets anmälningstid börjar 6.8.2019

01.08.2019 08:43

Kategori: Fritid Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Medborgarinstitutet har igen ett mångsidigt kursutbud för nästa läsår. Bekanta dig med kursbroschyren.

Anmälningarna till motionskurserna börjar tisdag 6.8 och till de övriga kurserna onsdag 7.8. Mer information hittar du på medborgarinsitutets sida

Medborgarinstitutet firar sitt 50 årsjubileum i år. Under hösten erbjuder medborgarinstitutet mycket extra program och specialkurser. Feståret kulminerar i en 50 årsfest lördagen den 16.11.2019 i Ljungheda.

Medborgarinstitutets kursbroschyr