Max Vol-mönstringen i Kyrkslätt gav unga artister scenvana

01.11.2018 11:33

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Senaste veckoslut firades det 20 år gamla Masaby allaktivitetshuset. Unga musikanter uppträdde som en del av festligheterna. Max Vol-mönstringen med musikuppträdanden av unga ortsbor fyllde allaktivitetssalen på fredagskväll. I den första mönstringen som ordnades i samarbete med ungdomstjänsterna i Kyrkslätts kommun och Esbo, Vanda och Grankulla städer deltog fyra grupper/band från Kyrkslätt: Neljäs Kerros, Greeta Eskelinen ja Daniela Owusu, Substantive samt räppiposse Myytti ja Fiasko. Gästartist var Triple Dragon från Esbo. Musikutbudet var brett och på basis av kommentarerna av det yrkesmässiga rådet, som även innehar internationellt kunnande, även rätt högklassigt och utvecklingsdugligt.

Max Vol-bandmönstringarna är totalt fem; en i varje kommun och stad som hör till Max Vol-nätverket. Mönstringarna hålls mellan oktober och januari. Två musikgrupper från mönstringen i Kyrkslätt går vidare till Max Vol-finalmönstringen, som ordnas i Helsingfors i februari. Vilka dessa två grupper är offentliggörs senare. Max Vol är ett nätverk för musikverksamhet mellan städerna och kommunerna i huvudstadsregionen. Nätverket erbjuder unga ortsbor olika typer av musikverksamhetstjänster och möjligheter att uppträda. Även om antalet grupper som får uppträda är begränsat, kan man ännu anmäla sig till de återstående mönstringarna över kommungränserna.

MyyttiFiasko