Mattvättningsställen

Vi har upptäckt reparationsbehov i samband med ibruktagningen av mattvättningsställena i Kyrkslätt.

  • Mattvättningsstället i Gesterby har öppnats 29.5.2020.
  • Mattvättningsstället i Tolls har öppnats 5.6.2020.
  • Mattvättningsstället i Veikkola är öppet.

  • Mattvättningsställena i Masaby, Lindal och Kantvik är tillsvidare stängda.
    Mattvättningsstället i Obbnäs rivs.

Vi informerar om öppnandet av mattvättningsställena på kommunens webbplats.

Du kan ge respons om mattvättningsställenas skick här.