Massexponeringar i Kyrkslätt

02.11.2020 15:02

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har 29 och 30.10.2020 fått kännedom om två olika massexponeringar för COVID-19-virussmitta i skolor i Kyrkslätt. Sammanlagt 45 personer har exponerats. Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar är i kontakt med de som exponerats och de försätts i karantän. Dessutom har de exponerade informerats om situationen via Wilma.

Dessutom har enheten för smittsamma sjukdomar 30.10.2020 fått kännedom om en massexponering för COVID-19-virussmitta på en gruppmotionstimme 26.10.2020. 10 personer har exponerats. Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar är i kontakt med de som exponerats och de försätts i karantän. Dessutom har de exponerade informerats om situationen via arrangören

Majakkalogo