Massexponeringar för coronaviruset vecka 31

10.08.2021 11:26

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om följande massexponeringar:

Massexponeringar i tre olika daghem:

  • 13 personer har exponerats 3.8
  • 9 personer har exponerats 3–5.8
  • 15 personer har exponerats 5–6.8

Alla som exponerats har informerats om exponeringen. Barnens föräldrar har informerats elektroniskt, de anställda kontaktas från sina egna hemkommuner.

2.8 en massexponering på en gruppmotionstimme. Alla 12 exponerade har informerats om karantänen.  De övriga närvarande har inte exponerats.

Dessutom har enheten för smittsamma sjukdomar 8.8 fått vetskap om exponering av 30 personer på en privat fest. De exponerade har informerats per SMS och kontaktas så fort som möjligt.

Logo