Massexponeringar för coronaviruset i skolor och på idrottsträningar

09.11.2020 15:37

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om två olika massexponeringar för COVID-19-virussmitta i skolor i Kyrkslätt. Exponeringarna har inträffat under perioden 4–6.11.2020. Sammanlagt cirka 63 personer har exponerats. Eleverna och deras vårdnadshavare har informerats om situationen och karantänen via Wilma. Enheten för smittsamma sjukdomar i hemkommunen är i kontakt med de övriga exponerade.

Dessutom har enheten för smittsamma sjukdomar fått kännedom om en massexponering för COVID-19-virussmitta på idrottsträningar 4–5.11.2020. Sammanlagt cirka 15 personer har exponerats. Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar är i kontakt med de som exponerats och de försätts i karantän. Dessutom informeras de exponerade om situationen via arrangören.

Fyrlogo