Massexponeringar för coronaviruset

05.11.2020 15:17

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om massexponeringar för COVID-19-virussmitta vid motionsträningar 27 och 28.10.2020. Sammanlagt 24 personer har exponerats. Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar är i kontakt med de som exponerats och de försätts i karantän. Dessutom har de exponerade informerats om situationen via kontaktpersoner.

Enheten för smittsamma sjukdomar har dessutom fått kännedom om exponering för COVID-19 i en skola i Kyrkslätt. Exponeringen har skett 2 och 3.11.2020 och sammanlagt 31 personer har exponerats. Eleverna och deras vårdnadshavare har informerats om situationen och karantänen via Wilma. Enheten för smittsamma sjukdomar i hemkommunen är i kontakt med de övriga exponerade.

Fyr logo