Massexponering i Jokirinteen koulu 3.9.

09.09.2021 09:00

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har 8.9 fått vetskap om en massexponering för coronaviruset i Jokirinteen koulu 3.9. 13 personer har exponerats och satts i karantän. Tack vare användningen av munskydd blev antalet exponerade litet.  De elever som exponerats har informerats via Wilma, och personalen kontaktas per telefon av sina hemkommuner. Övriga kontakter som exponerats med låg risk har informerats om att observera sina symtom och att söka sig till test även när de uppvisar lindriga symtom.

Fyrlogo