Masalan koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-6. Masaby område.

Masalan koulu ligger i Masaby centrum i Bobäcks by, invid Kungsvägen. Skolan har verkat i 55 år. Den nya skolbyggnaden blev klar i två delar år 2011.

Masalan koulu är en allmänbildande skola som ger grundläggande utbildning i årskurserna 1-6.
Dess uppgift är att utveckla elevernas grundläggande färdigheter, stöda mångsidig tillväxt och ge uppgifter och färdigheter som behövs i livet.
Vi betonar god grundläggande utbildning och använder oss av mångsidiga undervisningssätt och -metoder. All inlärning sker som resultatinriktade studier under handledning av läraren och i växelverkan med en kamratgrupp. I skolan verkar dessutom tre smågrupper i tätt samarbete med klasserna inom allmänundervisningen.

Centrala värden är ansvarsfullhet, jämlikhet, individualitet och gemenskap.

Kontaktperson
Anne Koskeno
tfn. 040 523 9159
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Rektor

Hommaksenkuja 5 02430 MASABY
tfn. 040 523 9159
rektor Anne Koskeno

Masalan koulu

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00