Masalan koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-6. Masaby område.

Masalan koulu ligger i Masaby centrum i Bobäcks by, invid Kungsvägen. Skolan har verkat i 55 år. Den nya skolbyggnaden blev klar i två delar år 2011.

Masalan koulu är en allmänbildande skola som ger grundläggande utbildning i årskurserna 1-6.
Dess uppgift är att utveckla elevernas grundläggande färdigheter, stöda mångsidig tillväxt och ge uppgifter och färdigheter som behövs i livet.
Vi betonar god grundläggande utbildning och använder oss av mångsidiga undervisningssätt och -metoder. All inlärning sker som resultatinriktade studier under handledning av läraren och i växelverkan med en kamratgrupp. I skolan verkar dessutom tre smågrupper i tätt samarbete med klasserna inom allmänundervisningen.

Centrala värden är ansvarsfullhet, jämlikhet, individualitet och gemenskap.

You must approve to our use of cookies to view this content.
Kontaktperson
Anne Koskeno
tfn. 040 523 9159
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Rektor

Hommaksenkuja 5 02430 MASABY
tfn. 040 523 9159
rektor Anne Koskeno

Masalan koulu

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00