Masaby bibliotek är pop up-bibliotek

19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 12:00

Kategori: Bibliotek

På biblioteksdagen tis 19.3 kl. 9-12.

Pop up-bibliotek i Släntgårdens invånarpark (Släntgränden 4)

I pop up-biblioteket kan du låna och återlämna samt delta i en finskspråkig sagotimme kl. 9.

I biblioteket hittar du nya bilderböcker men också andra böcker.