Marskalkens silverhorn klingade vid självständighetsdagens fest

09.12.2019 11:07

Kategori: Kultur

Självständighetsdagens medborgarfest i Kyrkslätt fortsatte efter kransnedläggning och gudstjänst på kommunhuset där Santeri Paljakka från Kyrkslätts musikinstitut framförde stycket Marskalkens silverhorn på trumpet.

Raseborgs landskapskompani skickade ut militärpatruller med gåvokorgar för att hälsa på krigsinvalider, veteraner och lottor som utsetts av veteranorganisationerna. Kompaniet ville på det här viset återgälda hedersskulden till dem som försvarat vår självständighet.

Ordförande för kommunfullmäktige Anders Adlercreutz framförde kommunens hälsning och efter det uppträdde musikinstitutets Trio LIA med den fartfyllda finska folkmelodin Karjalan poikii.

Festtalet hölls av Kustbrigadens kommodor Janne Huusko. Festen avslutades med Vårt land som sjöngs tillsammans på finska och svenska.

 

Marsalkan