Man har länge färdats dessa samma vägar – Visste du att Kyrkslätts årsdag kunde vara 21.3?

19.03.2021 10:00

Kategori: Boende och miljö Kultur Ungdoms- och idrottstjänster

Det första bevarade dokumentet där Kyrkslätt, namnet på Kyrkslätts socken, nämns är daterat på den Helige Benedikts dag 21.3.1330.  På söndag kan vi alltså fira Kyrkslätts historiska 691-årsdag.

Helige Benedikt av Nursia (408–543 v.t.) är känd som det västerländska klosterväsendets grundare.  Den 21 mars är hans minnesdag. 

– I dokumentet nämns också Kyrkslätts dåvarande kyrkoherde Ernwast, dvs. Ervast. Den centrala vägen Ervastvägen i Kyrkslätts centrum har fått sitt namn efter denna kyrkoherde, berättar kulturdirektör Maaret Eloranta.

– Från 1346 finns ett annat dokument där kyrkoherdens bror Laurentius och hans svågrar Vichingus och Olauus godkänner att den framlidne kyrkoherdens lösöre och fast egendom, så som Överby gård, övergår till kyrkans byggnadsfond, fortsätter Eloranta.

Från medeltiden härstammar också den så kallade Kungsvägens rutt från Åbo till Viborg. Den går också genom Kyrkslätt. Den första kända kyrkoherden torde ha färdats längs den vägen på väg från Överby till kyrkan.

Länk till videon https://www.youtube.com/watch?v=SsccxPFfakE

You must approve to our use of cookies to view this content.

Kungsvägen

Den medeltida kyrksocknen

Kulturdirektör Maaret Eloranta skildrar historia på Överby bro.