Man bör inte simma vid Djupströms badstrand

05.06.2018 09:42

Kategori: Turism Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

Esboregionens miljö- och hälsoskydd har kontaktats angående en främmande lukt som observerats nära badstranden. När sanden byttes ut hamnade förorenad mark på badstranden, men den har nu tagits bort. Som en säkerhetsåtgärd bör man undvika att simma tills vi har fått resultatet av vattenproverna.

Vi informerar nära när resultaten kommit. 

Kaisa Hemminki

Esboregionens miljö- och hälsoskydd

tfn. 050-5611781

syväjärven hiekkaa