Måltidsservice

Kommunen producerar måltidsservice för sina kunder i form av egen verksamhet. Kommunens kosthållscentral producerar måltiden och kommunens sysselsättningsenhet Toimari sköter transporten till kunderna. 

Måltidsservicen beviljas till kunder som inte självständigt kan tillreda, värma mat eller se till att äta tillräckligt mångsidigt. En kund som av hälsoskäl måste äta regelbundet, t.ex. personer som lider av diabetes, får också måltidsservice. Måltidsservice kan beviljas då övriga möjligheter för anskaffning och tillredning av måltider har utretts, t.ex. möjlighet för måltid i den närmaste enheten där kommunen serverar mat, köp av måltid av en företagare, med flera.

I måltidsservicen ingår Kyrkslätts centralköks måltidsservice och Toimaris transportservice på vardagar.  Det finns möjlighet att få måltider 7 x vecka. Då levereras veckoslutets måltider frysta till kunden på fredagar. Måltidspriset är 7,00 € för alla dagar i veckan. Beviljad stödtjänst antecknas i kundens service- och vårdplan.

Mer information

Seniorlinjen

telefon: 040 1269 900