Må bra-dagen 25.4. öppen för alla kommuninvånare i alla åldrar

10.04.2019 15:00

Kategori: Barn Seniorer Service Vård- och omsorgsväsendet

Evenemanget ordnas av social- och hälsovårdstjänsterna vid vård- och omsorgssektorn i Kyrkslätts kommun till sammans med andra aktörer som stöder välmående. Evenemanget var en succé förra året och därför hoppas vi på ett talrikt deltagande. Välkommen!

Hjärta