Lyckad digiRekryfestival 2021 i Kyrkslätt med ett par hundra deltagare

13.04.2021 12:42

Kategori: Sysselsättning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Företagande

Kyrkslätts kommun och TE-centralen ordnade tillsammans Kyrkslätts första digitala rekryteringsevenemang onsdag 7.4.2021

Sammanlagt ungefär 200 arbetsgivare och arbetssökande samlades på det virtuella evenemangets elektroniska plattform för nätverksbildande. Erfarenheterna av det tre timmar långa evenemanget var positiva.

På huvudscenen och vid diskarna, s.k. showrooms, fick man information om bland annat arbetssökning, studier vid Omnia eller Axxell, tjänsten Navigatorn som stöder ungas arbetssökande, tjänsterna inom projektet Katalysatorn för 30 år fyllda arbetssökande i Kyrkslätt samt om Sysselsättningstjänsterna Toimari.

Det fann ett trettiotal virtuella diskar och ett mångsidigt utbud av olika arbetsgivarinstanser, till exempel Varuboden-Osla Handelslag, Niemi Palvelut Oy och Attendo Oy. De som var intresserade av företagande kunde också lyssna till och diskutera bl.a. lättföretagande med sakkunniga från FöretagsEsbo.  Vid diskarna kunde arbetssökande och arbetsgivare mötas och stämma träff. 

Man planerar ett motsvarande evenemang på nytt i höst.

Ytterligare information: tyollisyys(a)kirkkonummi.fi

digirekryfestival bild