Luckan i Kyrkslätt

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcentrum.

Luckans tjänster för svenskspråkiga ungdomar i Kyrkslätt: 

Ungdomsakademin

Ungdomsakademin Luckan erbjuder stöd och service för svenskspråkiga unga i ålder 13 till 29 år. På ungdomsakademin kan unga få kostnadsfri handledning, samt delta i utbildningar och evenemang för unga och unga vuxna. Före mera information om våra evenemang och för att boka tid för handledning se: www.ungdomsakademin.fi.  

Sluta Panta

Sluta Panta är en nationell chatt där du som är ung kan samtala online med professionella handledare och andra ungdomar i din ålder. På chatten kan du logga in som anonym och samtala om relationer, välmående, hälsa, framtiden eller annat som du funderar över. Chatten är öppen måndagar, tisdagar och fredagar mellan kl. 19-22. Vi ses på chatten! https://svenska.yle.fi/sluta-panta 

UngInfo stödtjänsten

UngInfo är en mobilapplikation där du som är ung kan hitta svenskspråkiga stödtjänster i Nyland. Med appen kan du lätt söka stöd och svar på frågor gällande psykisk och fysisk hälsa, studier, arbete och ekonomi. Appen kan laddas ner från AppStore och Google play. Den finns även som en webbversion på www.unginfo.fi. Appen upprätthålls av Ungdomsakademin Luckan, www.ungdomsakademin.fi

Projektet Lukas

Projektet LUKAS går ut på grupphandledning för unga i åldern 18 - 29 år. Utöver det ordnas föreläsningar med personer från arbetslivet som berättar om sina yrken. Under grupphandledningstillfällena behandlar vi olika teman; bland annat simulerar vi arbetsintervjuer, övar oss på att skriva CV:n och ansökningar samt utvecklar vår självkännedom genom praktiska övningar. Grupphandledningarna fungerar även som kamratstöd då personerna som deltar kan utbyta erfarenheter av att vara arbetssökande. Projektet bidrar även till en dubbelsidig integration genom att unga med utländsk bakgrund och svenskspråkiga unga i västra Nyland skapar nätverk sinsemellan via gemensamma föreläsningar med personer från yrkeslivet.

Du får mera information från Luckans egen webbsidor.