Lovande start för solenergi på Lindgården

10.06.2019 15:40

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Det nya 33 kWp solkraftverket, som installerades på taket på Vårdhemmet Lindgården, togs i drift 17.5. Projektet byggde på kartläggningen av solenergi som genomförts av Kyrkslätts kommun. Vårdhemmet Lindgården blev utvald som plats för det första solkraftverket eftersom det har en stor elbottenlast och varje sommar stort behov av kylning som förbrukar elektricitet. Taket på vårdhemmet var dessutom lämpligt riktat mot söder, och installationen av solkraftverket lyckades lätt direkt på plåttaket.

Erfarenheterna av driften under de första veckorna har varit positiva. Solkraftverket har hela tiden producerat elektricitet oberoende av vädret. Som bäst har kraftverket under ett dygn producerat 235 kilowattimmar elektricitet, och varje vecka har man nått en totalproduktion på minst 1000 kilowattimmar. Hittills har solkraftverket på Vårdhemmet Lindgården minskat kommunens CO2-utsläpp med cirka 1 500 kg. Kraftverkets produktion kan mätas på distans, och i fortsättningen strävar man efter att få produktionssiffrorna på realtid också på kommunens infoskärmar.

 -Utgående från goda erfarenheter kan man konstatera att man i framtiden kommer att skaffa solkraftverk också för kommunens andra fastigheter, säger Kyrkslätts kommuns fastighetsserviceingenjör Benny Vilander.

 Solkraftverksprojektet på Vårdhemmet Lindgården är en del av Kyrkslätts kommuns HINKU (Kolneutrala kommuner) -åtgärder och åtgärder enligt energieffektivitetsavtalet. Kyrkslätts kommun har förbundit sig till att skära ner kommunens växthusgasutsläpp med 80 % från nivån år 2007 före år 2030.

Lehmuskartanon aurinkosähkövoimala