Löneutbetalning

Assistenterna får timlön för arbetet. Timlönen utgår enligt den av Kyrkslätts kommun fastställda ersättningsnivån. Grundlönen är 10,92 €/h (1.3.2020). Om assistansen kräver specialkunnande, betalas assistenten timlön enligt den högre lönenivån 12,16 €/h (1.3.2020). Arbetsgivaren kan kontrollera de gällande timlönerna hos handikappservicen i Kyrkslätts kommun. Genom att utlämna kommunen en fullmakt för löneutbetalningen och andra lagstadgade arbetsgivarförpliktelser organiserar kommunen assistentens löneutbetalning för arbetsgivaren.

Löneperioden är månadens 1-15:e dag och den 16:e-månadens sista dag. Arbetstidslistan lämnas in på följande sätt (minst en gång i månaden):

Arbetstimmarna för tiden Arbetstidslistan FRAMME Lönen betalas
Månadens 1.-15:e dag Månadens 17:e dag Månadens sista bankdag
Månadens 16:e-den sista dagen Den 2:a följande månad Den 15:e följande månad


Se till att arbetstidslistan är alltid framme senast UNDER GIVET DATUM. Om arbetstidslistan skickas in per post, måste listan ALLTID skickas till Sarastias adress i Rovaniemi så att den far med Posten på den 15:e eller den sista dagen i månaden, dvs. under samma dag som anmälningsperioden upphör.

Arbetstidslistan levereras på en av de följande sätt:

- elektroniskt skannat eller som ett tydligt foto till Sarastia i https://asiakaspalvelu.sarastia.fi - "Henkilökohtaisten avustajien aineiston toimittaminen"

- per post till: Sarastia Oy, Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi eller

- genom att lämna in den på servicekontoret i kommunhusets första våning eller genom att utanför tjänstetid lämna den i postlådan utanför kommunhuset, märkt "Kyrkslätts kommun, Handikappservice/arbetstidslistor". Också i detta fall måste arbetstidslistan vara framme UNDER den 2:a eller den 17:e dagen. 

Om den sista inlämningsdagen faller på ett veckoslut eller en helgdag, måste arbetstidslistan lämnas in under helgen. OBS! Om materialet inte har lämnats in I TID, förflyttas lönebetalningen till nästa löneutbetalning.

Lönen betalas på den 15:e eller den sista dagen i månaden, om annats inte har överenskommits i arbetsavtalet. Om betalningsdagen faller på ett veckoslut eller en helgdag, betalas lönen på föregående vardag. 


Löneutbetalningen sköts på kommunens vägnar fr.o.m 1.1.2019 av Sarastia Oy (tidigare Taitoa).

Sarastia skickar in anmälningarna till inkomstregistret samt betalar socialskyddsavgifterna och skatterna på grund av arbetsavtalet.

I frågor som gäller löneutbetalning (löneuppgifter, intjänad semester, försäkringskoder, inlämning av skattekort) vänligen kontakta:

- Sarastias elektroniska kundtjänst på https://asiakaspalvelu.sarastia.fi - "Henkilökohtaisten avustajien aineiston toimittaminen"

- Sarastias kundtjänst svarar på 020 6399 400, mån-fre kl. 8-16.