Lokalhistoria från isbillen till återbördandet av Porkala

06.11.2019 15:28

Kategori: Museum Kultur

Kulturväsendet i Kyrkslätt ordnade 12.10.2019 en dag med lokalhistoria som tema; ”År 1918 i Kyrkslätt”, som en del av serien Den svåra historien. Du kan läsa mer om dagen i Liisa Kosonens artikel i Kirkkonummen Sanomat.

Utöver händelserna år 1918 finns det mycket annan lokalhistoria på kommunens kulturväsendes webbplats på adressen  kyrkslatt.fi/lokalhistoria. Artiklarna börjar med stenåldern för ungefär 9000 år sedan då de första invånarna anlände till området.

Klippmålningarna vid Hvitträsk och Juusjärvi är de intressantaste förhistoriska fynden vid sidan av den ca 9000 år gamla isbillen som hittades i Kauhala i norra Kyrkslätt.

FOTO Kyrkslätts isbill, foto Museiverket

En av de mest betydande händelserna från medeltiden är färdigställandet av gråstenskyrkan i Kyrkslätt på 1400-talet. Vissa delar av kyrkan kan härstamma från 1200-talet.

På kommunens sidor om lokalhistoria kan man också läsa om vraken i Porkala. Vraken har undersökts mycket av lokala krafter, och på basis av denna kunskap grundades Vrakparken i Porkala år 2018.

Fyrarna får en värdig presentation på kommunens webbplats, eftersom man nästa år firar Kallbåda fyrs 100-årsdag och Rönnskärs fyrs 220-årsdag. Nästa år kommer det ut en bok och en film om dessa fyrar.

FOTO Fredrik Wilhelm Malmström (1855-1918) köpte Ragvalds gård av sina föräldrar i november 1882.

Därefter följer en presentation av lantbrukskulturen i Kyrkslätt. I anknytning till den kan du bekanta dig med Ragvalds museiområde på dess egna sidor på adressen kyrkslatt.fi/ragvalds-sv. I avsnittet om villakulturen lyfter man fram Hvitträsks museum, som är känt i hela landet.

De olika skedena under Porkala arrendetid 1944-1956 är självskrivet med på sidorna om Kyrkslätts lokalhistoria, för andra världskriget ändrade utvecklingsriktningen för hela Kyrkslätt. Efter kriget arrenderades två tredjedelar av Kyrkslätt till Sovjetunionen som marinbas.

På lokalhistoriesidorna finns också broschyren om Eriksstigen som berättar om gårdarnas historia, och en broschyr med 18 sidor om Kyrkslätts centrums historia. Det finns också länkar till historiska kartor och namnhistoria.

FOTO De historiska kartorna över Kyrkslätt är intressanta.

Historiakartta