Lindgården

Lindgården har fyra grupper med 15 personer per grupp. Det finns två bostadsvåningar. Det finns direkt förbindelse från alla bostadsutrymmen till stora inglasade balkonger och/eller gårdar för utevistelse. Perioder i korttidsvård ordnas på Volshemmet och på vårdhemmet Lindgården i Kyrkslätts kommun. Perioder i korttidsvård används av närstående familjer och andra hemmaboende äldre i Kyrkslätt. En period i korttidsvård är vanligtvis 3 - 14 dygn. 

I Lindgårdens nedersta bostadsvåning erbjuds effektiverad boendeservice och i övre våningen institutionsvård och korttidsvård. För klienter i korttidsvård har reserverats 4 platser och för rehabiliterare 7 platser. Rehabiliteringsverksamheten inleddes våren 2017.

Vårdhemmets personal vill möjliggöra ramar för ett gott och värdigt liv för de äldre som bor i Lindgården. I klientens individuella vårdplan försöker man beakta boendens preferenser och bidra med stimulerande aktiviteter i vardagen i mån av möjlighet. Målet är att erbjuda boendena och deras anhöriga vård och omsorg som respekterar dem som individer, tar hänsyn till var och ens resurser samt stöder funktionsförmågan. I det gemensamma boendet betonas livsglädje, hemlika förhållanden och gemenskap.

Vi samarbetar mångprofessionellt med farmaceuter, fysio- och näringsterapeuter, läkare och socialarbetare.

 

Välkommen att bekanta dig med oss!

Lindgårdens plan för egenkontroll

Kontaktuppgifter

Vårdhemmet Lindgården
Piippolabrincken 1
02400 Kyrkslätt

fax 09 2976051

Avdelningsskötare

050 577 4751     

050 327 2690

Avdelningssekreterare  

050 327 3699

Toimela             040 126 9163

Onnela              040 126 9164

Tyynelä             040 126 9483

Kuntola             040 126 9482