Lindgården

Lindgården har fyra grupper med 15 personer per grupp. Det finns två bostadsvåningar. Det finns direkt förbindelse från alla bostadsutrymmen till stora inglasade balkonger och/eller gårdar för utevistelse. Perioder i korttidsvård ordnas också på Lindgården. Perioder i korttidsvård används av närstående familjer och andra hemmaboende äldre i Kyrkslätt. En period i korttidsvård är vanligtvis 3 - 14 dygn. 

I Lindgårdens nedersta bostadsvåning erbjuds effektiverad boendeservice och i övre våningen institutionsvård och korttidsvård. För klienter i korttidsvård har reserverats 4 platser, 11 platser för rehabiliterare och 2 krisplatser. Rehabiliteringsverksamheten inleddes våren 2017.

Vårdhemmets personal vill möjliggöra ramar för ett gott och värdigt liv för de äldre som bor i Lindgården. I klientens individuella vårdplan försöker man beakta boendens preferenser och bidra med stimulerande aktiviteter i vardagen i mån av möjlighet. Målet är att erbjuda boendena och deras anhöriga vård och omsorg som respekterar dem som individer, tar hänsyn till var och ens resurser samt stöder funktionsförmågan. I det gemensamma boendet betonas livsglädje, hemlika förhållanden och gemenskap.

Vi samarbetar mångprofessionellt med farmaceuter, fysio- och näringsterapeuter, läkare och socialarbetare.

 

Välkommen att bekanta dig med oss!

Veckoprogram för aktiviteter, Onnela

Veckoprogram för aktiviter, Toimela

Lindgårdens plan för egenkontroll

Kontaktuppgifter

Vårdhemmet Lindgården
Piippolabrinken 1
02400 Kyrkslätt

fax 09 2976051

Servicechef
050 577 4751     

Utvecklingssjuksköterska
050 327 2690

Toimela             040 126 9163

Onnela              040 126 9164

Tyynelä             040 126 9483

Kuntola             040 126 9482