Lekplatsregelverket är färdigt!

02.07.2021 14:23

Kategori: Boende och miljö Barnvänlig kommun Idrott och friluftsliv Barn Fritid

Kyrkslätt genomför UNICEF-verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun, och en viktig del av den är delaktiggörande av barnen i utvecklingen av verksamheten.

I Kyrkslätts kommun inleddes i december 2020 i samarbete med flera olika sektorer projektet ”Lek enligt barnens regler””. Inom projektet gjorde man upp regler som barnen själva har skapat för lekandet i kommunens lekplatser. Barnen är lekplatsernas huvudsakliga användare, så deras åsikter och erfarenheter är väldigt viktiga med tanke på de gemensamma reglerna.

Man samlade centraliserat in barnens förslag till nya regler på dagvårdsställen som ligger nära lekplatser. Det finns sammanlagt 84 lekplatser i kommunen, varav en del är skol- och daghemsgårdar. Man röstade om förslagen och de regelförslag som var populärast sammanställdes till ett regelverk på webbplatsen. Skyltarna på lekplatserna förnyades på samma gång så att föräldrar och barn på lekplatsen tillsammans kan bekanta sig med reglerna via en QR-kod som finns på skylten.

Se lekplatsernas regler >>

Se förslagsinsamlingens härliga skörd av teckningar >>

Ytterligare information lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

Lekplatsens skylt