Lekplatser

Det finns sammanlagt 84 lekplatser i kommunen, varav en del är skol- och daghemsgårdar.

På lekplatser finns infotavlor med kontaktuppgifter som behövs om det finns något att anmärka på.
Lekplatser granskas årligen

Du kan även ge respons om lekplatsernas skick här.

I Kyrkslätts kommun inleddes i december 2020 i samarbete med flera olika sektorer projektet ”Lek enligt barnens regler””. Inom projektet gjorde man upp regler som barnen själva har skapat för lekandet i kommunens lekplatser. Lekplatsernas regler hittar du här.

Lekplatsernas lägen hittar du på kartan nedan.

You must approve to our use of cookies to view this content.