Lek enligt barnens regler – omröstningen har börjat

01.03.2021 09:00

Kategori: Barnvänlig kommun Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Kyrkslätt genomför verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun, och en viktig del av den är delaktiggörande av barnen i utvecklingen av verksamheten. I Kyrkslätts kommun inleddes i december 2020 i samarbete med flera olika sektorer projektet ”Lek enligt barnens regler”. Inom projektet gör man upp regler som barnen själva har skapat för lekandet i kommunens lekplatser. Barnen är lekplatsernas huvudsakliga användare, så deras åsikter och erfarenheter är väldigt viktiga med tanke på de gemensamma reglerna.

Vi har koncentrerat samlat ihop barnens förslag till nya regler på dagvårdsställena som ligger nära lekplatserna. Förslagen har lämnats förutom i form av skriftliga förslag också i form av ritningar och bilder – det ordnas en omröstning. Alla barn (vid behov med stöd av en vuxen) kan rösta 1–19.3.2021.

Länk till omröstingen >>
(Länken på finska >>)

Av förslagen som klarat sig i omröstningen bildas ett regelverk som man kommer att sätta upp på alla kommunens lekplatser under våren och sommaren 2021. Det finns sammanlagt 84 lekplatser i kommunen, varav en del är skol- och daghemsgårdar.

Läs mer: https://www.kyrkslatt.fi/lek-enligt-barnens-regler

Ytterligare information lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

Liukumäki