Ledningsgrupp

Kyrkslätts kommuns ledningsgrupp representerar sakkunnigt ledarskap som stöd för de förtroendevalda beslutsfattarna. Uppgiften och målet är kommunens och dess invånares välfärd.

Ledningsgruppen

  • verkar som kommundirektörens stöd i det strategiska och operativa ledandet och utvecklingsarbetet
  • ökar ledningsgruppens medlemmars kännedom om förändringar i kommunens verksamhetsmiljö
  • förbättrar informationsgången mellan ledningsgruppens medlemmar och deras sektorer och förenhetligar de centrala principerna som iakttas i kommunens förvaltning


Tarmo Aarnio, kommundirektör, tfn 040 821 8528

Jaana Suihkonen, förvaltningsdirektör, tfn 040 7020138

Kristina Stenius, personaldirektör, tfn 040 126 9513


Sirkku Pekkarinen-Keto, vik. vård- och omsorgsdirektör,
vik. direktör för serviceområdet för vård och omsorg tfn 040 756 1411

Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör,
direktör för serviceområdet för bildning och fritid, tfn 040 528 4959

Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för samhällstekniska väsendet,
direktör för serviceområdet för samhällsteknik, tfn 050 414 0754

Esa Lindell, ekonomidirektör, tfn 050 413 7461