Ledningsgrupp

Kyrkslätts kommuns ledningsgrupp representerar sakkunnigt ledarskap som stöd för de förtroendevalda beslutsfattarna. Uppgiften och målet är kommunens och dess invånares välfärd.

Ledningsgruppen

  • verkar som kommundirektörens stöd i det strategiska och operativa ledandet och utvecklingsarbetet
  • ökar ledningsgruppens medlemmars kännedom om förändringar i kommunens verksamhetsmiljö
  • förbättrar informationsgången mellan ledningsgruppens medlemmar och deras sektorer och förenhetligar de centrala principerna som iakttas i kommunens förvaltning

Virpi Sailas, kommundirektör, tfn: 040 528 9558

Anna-Kaisa Kauppinen,
direktör för samhällstekniska väsendet, direktör för serviceområdet för samhällsteknik, tfn 050 414 0754

Jaana Suihkonen, förvaltningsdirektör, tfn 040 702 0138

Teija Parkkonen, tf. personaldirektör, tfn 040 126 9513

Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör,
direktör för serviceområdet för bildning, tfn 040 528 4959

Esa Lindell, ekonomidirektör, tfn 050 413 7461