Ledningsgrupp

Kyrkslätts kommuns ledningsgrupp representerar sakkunnigt ledarskap som stöd för de förtroendevalda beslutsfattarna. Uppgiften och målet är kommunens och dess invånares välfärd.

Ledningsgruppen

  • verkar som kommundirektörens stöd i det strategiska och operativa ledandet och utvecklingsarbetet
  • ökar ledningsgruppens medlemmars kännedom om förändringar i kommunens verksamhetsmiljö
  • förbättrar informationsgången mellan ledningsgruppens medlemmar och deras sektorer och förenhetligar de centrala principerna som iakttas i kommunens förvaltning


Tarmo Aarnio, kommundirektör
tfn 040 821 8528

Anu Karkinen, förvaltningsdirektör, sektorchef för koncernförvaltningen
tfn 040 126 9670

Jaana Koskela, stf. vård- och omsorgsdirektör, sektordirektör för vård- och omsorgsväsendet
tfn 040 504 5224

Hannele Kujala, direktör för bildningsväsendet, sektordirektör för bildningsväsendet
tfn 040 505 1015

Anna-Kaisa Kauppinen, tf. direktör för samhällstekniska väsendet, sektordirektör för samhällstekniska väsendet
tfn 050 4140754

Juha Hörkkö, ekonomidirektör
tfn 050 577 4977

Risto Nikunlaakso, utvecklingsdirektör
tfn 040 742 7944