Ledningsgrupp

Kyrkslätts kommuns ledningsgrupp representerar sakkunnigt ledarskap som stöd för de förtroendevalda beslutsfattarna. Uppgiften och målet är kommunens och dess invånares välfärd.

Ledningsgruppen

  • verkar som kommundirektörens stöd i det strategiska och operativa ledandet och utvecklingsarbetet
  • ökar ledningsgruppens medlemmars kännedom om förändringar i kommunens verksamhetsmiljö
  • förbättrar informationsgången mellan ledningsgruppens medlemmar och deras sektorer och förenhetligar de centrala principerna som iakttas i kommunens förvaltning


Tarmo Aarnio, kommundirektör, tfn 040 821 8528

Hannu Sorvari, tf. förvaltningsdirektör, tfn 050 414 0411

Jaana Koskela, tf. vård- och omsorgsdirektör,
sektordirektör för vård- och omsorgssektorn, tfn 040 504 5224

Eeva-Kaisa Ikonen, direktör för bildningsväsendet,
sektordirektör för bildnings- och fritidssektorn, tfn 040 528 4959

Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för samhällstekniska väsendet,
sektordirektör för samhällstekniska sektorn, tfn 050 414 0754

Esa Lindell, ekonomidirektör, tfn 050 413 7461