Ledda Kyrkslättsäventyrutflykter

03.05.2022 12:54

Kategori: Småbarnspedagogik

Välkommen med på ledda Kyrkslättsäventyrsutflykter! På utflykterna utlovas ledda gemensamma aktiviteter och motionsglädje på tre språk. Äventyren genomförs i samarbete med småbarnspedagogiken, idrottstjänsterna och kulturtjänsterna.

Alla de ledda utflykterna är av non-stop typ, dvs. man du kan komma med på utflykten när det passar dig mellan tre och fem.

Ta med en matsäck och kom och bekanta dig med Kyrkslättsäventyrets besöksmål. Målen och de ledda utflykterna är lämpliga för alla åldrar.

 

19.5 kl. 15-17 MEIKO
Korsolampivägen 44, 02400 Kyrkslätt

24.5 kl. 15-17 SALTFJÄRDENS FÅGELTORN
Saltfjärdsvägen 150, 02480 Kyrkslätt

25.5 kl. 15-17 VATTENTORNSBACKENS NÄRIDROTTSPLATS (Jokirinne)
Gamla kustvägen 8, 02400 Kyrkslätt

31.5 kl. 15-17 GLANSBAGGESTIGEN
Parkering i ändan av Soidentakavägen, 02880 Veikkola

1.6 kl. 15-17 VEIKKOLA IDROTTSPARK
Erikgårdsvägen 67, 02880 Veikkola

8.6 kl. 15-17 KANTVIKS NÄRVARAIDROTTSPLATS
Sockermästarvägen 2, 02460 Kantvik

9.6 kl. 15-17 RAGVALDS MUSEIOMRÅDE
Överbyvägen 140, 02400 Kyrkslätt

14.6 kl. 15-17 LINLO
Linlovägen 112, 02400 Kyrkslätt

15.6 klo 15-17 MASABY IDROTTSPARK
Masabyvägen 258, 02430 Kyrkslätt

16.6 klo 15-17 HASSELSTIGEN
Eriksgårdsvägen 164, 02880 Veikkola

Guided Kirkkonummi adventure excursions


Welcome to join our led Kirkkonummi adventure excursions! Excursions include led activities together and joy of movement in three languages. The adventures are carried out in cooperation with our early childhood education, sports services and cultural services.

All the led excursions will run on a non-stop basis. This means that you can join the excursion whenever it suits you between three and five.

Bring a snack and visit the Kirkkonummi adventure’s destinations. The destinations and led excursions are suitable for all ages.

19.5 at 3-5 pm MEIKO
Korsolammentie 44, 02400 Kirkkonummi

24.5 at 3-5 pm THE SALTFJÄRDEN BIRDWATCHING TOWER
Saltfjärdintie 150, 02480 Kirkkonummi

25.5 at 3-5 pm VESITORNINMÄKI EXERCISE VENUE (Jokirinne)
Vanha rantatie 8, 02400 Kirkkonummi

31.5 at 3-5 pm KAARNIAISPOLKU TRAIL
Pysäköinti Soidentaantien päässä, 02880 Veikkola

1.6 at 3-5 pm VEIKKOLA SPORTS PARK
Eerikinkartanontie 67, 02880 Veikkola

8.6 at 3-5 pm THE KANTVIK EXERCISE VENUE
Sokerimestarintie 2, 02460 Kantvik

9.6 at 3-5 pm THE RAGVALDS MUSEUM FARM
Överbyntie 140, 02400 Kirkkonummi

14.6 at 3-5 pm LINLO ISLAND
Linlontie 112, 02400 Kirkkonummi

15.6 at 3-5 pm MASALA SPORTS PARK
Masalantie 258, 02430 Kirkkonummi

16.6 at 3-5 pm PÄHKINÄPOLKU TRAIL
Eerikinkartanontie 164, 02880 Veikkola

Karta över Kirkkonummi