Leader Pomoväst företags- och projektstöd

Kyrkslätt deltar i genomförandet av Västra Nylands LEADER-utvecklingsstrategi under LEADER-programperioden 2021–2027 tillsammans med Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå

Kommunens deltagande betyder att företag och sammanslutningar i Kyrkslätt under programperioden kan ansöka om LEADER-företagsstöds- och projektfinansiering för utveckling av landsbygdsområdena i enlighet med strategin.

Det finns projektstöd för olika ändamål. Projekten delas in i följande typer beroende
på verksamheten och innehållet:
• Utvecklingsprojekt kan vara allmännyttiga utvecklingsprojekt eller samarbetsprojekt
• Allmännyttiga investeringar
• Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt
• Temaprojekt består av flera olika åtgärder, ”underprojekt”

Företagsstödet delas ut för start eller utveckling av företagsverksamhet.

Den första ansökningsomgången år 2022 pågår och upphör 30.4.2022. Tyngdpunkter för vårens ansökan är

  • Naturen – en möjlighet för utveckling
  • Lokal anknytning - en resurs
    • Kultur och historia
    • Utveckling av byar
  • Ungdomar - Västra Nylands framtid

Finansieringen söks elektroniskt, och Pomoväst rf hjälper till med att göra upp projektansökningarna och önskar att de som överväger projektansökan tar kontakt redan i början av planeringen. 

Vet du vad Leader är? Kolla videon>>

Leadergrupperna och NTM-centralerna genomför programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland åren 2021–2027. I Fastlandsfinland finns det sammanlagt 54 Leadergrupper och 15 NTM-centraler, och var och en av dem har en plan för landsbygdsutveckling som grundar sig på det egna områdets behov. Projekt som bygger på dem genomför programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland i praktiken.

Pomocash

Pomoväst delar ut bidrag till ungdomar som har bra idéer, men som behöver pengar för att genomföra dem. Pomo€ash kan beviljas en grupp på minst tre ungdomar (11-25 år) eller en ung företagare (11-25 år). Om alla sökande är under 18 år behövs en kontaktperson som är vuxen.

Bidraget varierar mellan 100 och 900 euro. Verksamhet som finansieras kan t.ex. vara evenemang som ordnas av unga, fritidsutrustning för gemensamt bruk eller åtgärder som främjar ungas företagsverksamhet.

Ansökningstiden går ut 15.5.2022.

Tilläggsinformation och ansökningsblankett >>

Ytterligare information
Leader Pomoväst
Projektstöd
Företagsstöd
Pomocash

Genomförda Leader-projekt
Livmedelsverkets projektregister

Leader-Pomoväst-finansieringsansökningsinfo 25.1.2022 inspelning (på finska)