Läshälsningar till vårdnadshavarna!

Läs för ditt barn

Genom att regelbundet läsa högt för barnet kan man på ett avgörande sätt påverka utvecklingen av barnets färdigheter, fantasi och emotionella intelligens. Att läsa för barnet är den bästa investeringen i framtiden du kan göra.

You must approve to our use of cookies to view this content.