Läsexpressen

Läsdiplomet ger inspiration att läsa

Litteraturen har idag en mera framträdande roll i modersmålsundervisningen. Med hjälp av litteraturen får barnet ta del av språkets och känslolivets mångfald. Genom att leva sig in i berättelsen lär sig barnet modeller för att klara sig i livet. En bra barnbok utvecklar barnets fantasi, sinne för humor och förmåga till växelverkan med andra människor. Barndomens läsupplevelser ger oförglömliga minnen.Eleverna i årskurs tre kan avlägga bibliotekets läsdiplom. Målet är att väcka och upprätthålla ett intresse för litteratur, ge upplevelser och väcka känslor. Även allmänbildningen ökar. En utmaning är att få pojkarna att läsa. Både lärare och elever har ivrigt tagit emot läskampanjen.

Eleven laser böcker i egen takt till våren. För varje läst bok fyller eleven i ett ”tågvagnspapper”, i vilken bes om en kort beskrivning av bokens tema och egen åsikt om boken. Vagnen kan till slut klippas ut. I klasserna i skolan kommer det att finnas lok på väggen, efter vilka samlas vagnar av de lästa böckerna.

Eleven får läsdiplomet efter att ha läst ett visst antal böcker från en lista på böcker som lämpar sig för elever i tredje klassen. Det finns tre olika läsdiplom.

Läsdiplomet får du då du läst en bilderbok, en diktbok, två lättlästa böcker och två barnromaner (sammanlagt sex böcker).

Superläsdiplomet får du då du läst dubbla antalet böcker; två bilderböcker, två diktböcker, fyra lättlästa böcker och fyra barnromaner (sammanlagt 12 böcker).

Superhyperläsdiplomet får du då du läst tredubbelt så många böcker; tre bilderböcker, tre diktböcker, sex lättlästa böcker och sex barnromaner (sammanlagt 18 böcker).

Bibliotekets bokpratare besöker varje klass för att berätta om läsexpressens böcker. Med sig har hon klassens lok och en tågvagnsmodell, som kan kopieras i olika färger.

Vi hoppas att lärarna i sina egna klasser inspireras att högtidligt “starta” läsdiplomskampanjen och att uppmuntra barnen av möjligheten att delta i läsfesten, samt att i maj ordna en avslutningsfest där diplomen delas ut. Diplomen kan också delas ut i samband med betygsutdelningen på vårfesten.