Läsbingo

Läslust med Läsbingot

Läsbingo är ett läsprogram för tredjeklassister som Kyrkslätts bibliotek har utvecklat tillsammans med läsambassadören Katarina von Numers-Ekman. Aktivitet, humor och spel har varit några av ledorden när vi jobbat med programmet.

Forskning visar att just tredjeklassisterna är en viktig målgrupp att satsa på när det handlar om läslust. De flesta barn i åk 1 och 2 tycker att böcker och läsning är roligt, men man har kunnat visa att en del elever börjar halka efter i sin läsutveckling och tappar läsmotivationen just i 9-10-årsåldern. Detta kan ha många förklaringar. I trean tränas inte längre läsningen som isolerad färdighet i så stor utsträckning, utan eleverna förväntas kunna ta till sig kunskap genom sin läsning. Samtidigt blir skolämnena flera och texterna i läromedlen längre och mera krävande. Detta sammanfaller dessutom med att en del föräldrar tyvärr slutar med högläsningen då barnen lärt sig läsa själva. Eftersom många hobbyer samtidigt blir mer krävande minskar tiden för läsning på fritiden för många tredjeklassister.

I Läsbingospelet försöker eleverna få ihop bingorader genom att göra olika uppgifter som är förknippade med läsning. En spelplan består av 16 rutor med uppgifter i stil med ”Läs en dikt med en hatt på huvudet”, ”Läs i smyg” eller ”Be en vuxen läsa högt för dig”. Uppgifterna fokuserar på olika texttyper och medier och handlar både om att läsa ensam och tillsammans.

För att inte programmet ska vara alltför prestationsinriktat ingår ingen egentlig vuxenkontroll i spelet. Det betyder att varken hem eller lärare behöver övervaka att uppgifterna blir gjorda. Inga diplom delas heller ut i samband med Läsbingot. Men eleverna kan uppmuntras och belönas genom t.ex. positiv uppmärksamhet. Läraren vet bäst vad som passar den egna klassen, men vi ger här några förslag på olika sätt att jobba med Läsbingospelet:

  • Läraren läser upp namnen på alla dem som fått en rad full under den gångna veckan.
  • Läraren frågar vilka uppgifter eleverna gjort under veckan och uppmanar dem att berätta om vad de läst, vilka uppgifter de gjort och vilka av dem som varit roliga eller svåra.
  • Man kan också ge i läxa att alla först väljer någon uppgift från spelet som de gör före fredagen och på fredagen går man sen igenom vilka uppgifter eleverna valt och hur de gjort dem, vad de läst och hur det kändes att göra uppgifterna.
  • När alla fått sin spelplan fylld kan man t.ex. ordna en läsfest i klassen på valfritt sätt. Biblioteket kan gärna delta i planerandet och medverka i festen.
  • Två elever kan spela luffarschack med spelplanen genom att göra uppgifter turvis och försöka få fulla rader.

Bingospelplanen och anvisningarna delas ut i samband med bokprat. Flera olika spelplaner finns att få och vi kan skicka dem elektroniskt till läraren ifall det finns aktiva elever som vill göra flera bingospel.

Boktips finns på bibliotekets webbplats.

Om du hellre vill använda vårt gamla läsprogram gå till Läsexpressen.

Vi hoppas ni får roliga bingostunder tillsammans! Hör gärna av er med kommentarer och idéer!