Läs- och lovtider inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

De vanligaste skolloven medför också ändringar i småbarnspedagogikens öppettider. Under höstlovet, jullovet, sportlovsveckan och under sommaren (juni, juli och augusti) är de kommunala daghemmen öppna så att grupper och/eller daghemmen som ligger nära varandra, slår ihop sin verksamhet. Om lovtiderna meddelas separat, och vårdnadshavarna får besvarar förfrågningar om vårdbehovet.  Förskoleundervisning och klubbverksamhet inom öppen småbarnsfostran ordnas inte under dessa tider. Familjedagvårdens verksamhet har skurits ner på grund av dagvårdarnas semestrar, och barnens vård ordnas då på reservvårdsplatsen. De privata serviceproducenterna informerar sina kundfamiljer om avvikelser i enhetens öppettider.

Daghemmen

I juni kan små enheter och barngrupper i daghemmen slås ihop (dvs. verksamheten reduceras för att motsvara behovet av vård).
I juli koncentreras verksamheten till ett daghem/serviceområde.
Verksamheten kan skäras ner i enlighet med vårdbehovet också under andra tidpunkter, om situationen så kräver.

Förskoleundervisning

Läs- och lovtider läsåret 2019–2020

Hössterminen 8.8.2019–20.12.2019

Höstlov 14.-20.10.2019
Jullov 23.12.2019–6.1.2020

Vårterminen 7.1.2020–30.5.2020

Sportlov 17.-23.2.2020

Förskoleundervisningen följer skolornas läs- och lovtider, utom den sista arbetsdagen som är fredag 29.5.2020

Invånarparker

I juli är en invånarpark öppen.

Klubbar

Klubbarna följer i allmänhet förskoleundervisningens läs- och lovtider.