Läs- och lovtider inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

De vanligaste skolloven medför också ändringar i småbarnspedagogikens öppettider. Under höstlovet, jullovet, sportlovsveckan och under sommaren (juni, juli och augusti) är de kommunala daghemmen öppna så att grupper och/eller daghemmen som ligger nära varandra, slår ihop sin verksamhet. Om lovtiderna meddelas separat, och vårdnadshavarna får besvarar förfrågningar om vårdbehovet.  Förskoleundervisning och klubbverksamhet inom öppen småbarnsfostran ordnas inte under dessa tider. Familjedagvårdens verksamhet har skurits ner på grund av dagvårdarnas semestrar, och barnens vård ordnas då på reservvårdsplatsen. De privata serviceproducenterna informerar sina kundfamiljer om avvikelser i enhetens öppettider.

Daghemmen

I juni kan små enheter och barngrupper i daghemmen slås ihop (dvs. verksamheten reduceras för att motsvara behovet av vård).
I juli koncentreras verksamheten till ett daghem/serviceområde.
Verksamheten kan skäras ner i enlighet med vårdbehovet också under andra tidpunkter, om situationen så kräver.

Förskoleundervisning

Läs- och lovtider läsåret 2021–2022

Hösterminen må 16.8.2021 - ons 22.12.2021

Höstlov to 21.10.2021 - fre 22.10.2021 (vecka 42)
Jullov to 23.12.2021 - fre 7.1.2022

Vårterminen må 10.1.2022 – lö 4.6.2022

Sportlov må 21.2.2022 - fre 25.2.2022 (vecka 8)

Förskoleundervisningen följer skolornas läs- och lovtider, med undantag för terminens sista dag, som i förskolan är fredag 3.6.2022.

Invånarparker

I juli är en invånarpark öppen.