Lärare inom småbarnspedagogik med förskolelärarbehörighet, Kyrkslätts kommun, Sjökulla daghem

03.01.2019 15:38

Kategori: Kungörelse

Lärare inom småbarnspedagogik med förskolelärarbehörighet

Sjökulla daghem

Jobbnyckel 208356

 

Kyrkslätts kommun lediganslår en tjänst som lärare inom småbarnspedagogik med förskolelärarbehörighet i Sjökulla daghem fr.o.m. 1.2.2019.

 

Är du en person som tycker att barnens välbefinnande och kultur är viktig och dessutom tycker att barndomen är viktig som sådan och jobbar för det? Då är du den person vi söker.

 

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

 

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018). Lönen utgår enligt AKTA. Den som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

 

Ansökningar  skall lämnas senast  20.1.2019 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi.

 

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

 

Förfrågningar besvaras av daghemsföreståndare Catrine Nordström tfn 050-310 6908. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

 

Arbetet börjar: 1.2.2019

 

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.