Lapinkylä (Veikkolan päiväkoti)

Vårt daghem

Lappböle enhet är en del av Veikkolan päiväkoti, och vår barngrupp heter Tähtöset. Lappböle enhet verkar för tillfället i samma utrymmen med Haapajärven päiväkoti.

I gruppen Tähtöset finns 20 barn i åldrarna 1–5 år.

Vår verksamhet

Vi erbjuder kvalitativ småbarnspedagogik och vår verksamhet baserar sig på en fostringsgemenskap tillsammans med föräldrar och andra intressentgrupper. Då barnet börjar i småbarnspedagogiken är det viktigt för oss att skapa en varm, trygg och respektfull relation till barnet – vårt viktigaste mål är att barnet mår bra.

Barnets individuella behov och intressen är grunden för vår verksamhet. Utgående från dem börjar vi tillsammans med barnet bygga projekt som tar olika lång tid. Barncentrerad verksamhet, fenomenbaserat lärande och funktionella metoder står i centrum. I barnets vardag ingår även som en viktig del att leka, röra på sig och att lära sig olika vardagliga färdigheter och att ta hand om sig själv. Veikkolan päiväkoti deltar i programmet Glädje i rörelse. Det finns möjlighet att röra på sig dagligen såväl inomhus som utomhus. Genom att iröra på oss mycket vi utnyttjar daghemmets närmiljö och den omgivande naturen.

Inom vår enhet finns informations- och kommunikationstekniska redskap som används som redskap för undervisning och lärande. Barnen har även möjlighet att på egen hand bekanta sig med redskapen och öva sig i att använda dem. Vi gör också en digital portfolio för alla barn och bygger på dem tillsammans med barnen och vårdnadshavarna under den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. Barnet dokumenterar sina intressen, sin uppväxt, sin utveckling och sitt lärande i sin portfolio tillsammans med pedagogen och vårdnadshavaren.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Tähtöset 0-5 040 126 9452

Öppettidern:
6.30–17

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen diskutera saken med daghemsföreståndaren.

Adress:
Evitskogsvägen 5 
02520 Lappböle

Lappböle enhet verkar i gemensamma/samma utrymmen med Haapajärven päiväkoti.

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Krista Lappalainen
040 836 1742

Viceföreståndare:
Sanna Soini
050 414 0529

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Anna-Maija Varhama
040 586 7293

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Hanna Lehtinen
040 126 9667