Läkarnas och skötarnas mottagningar

I Kyrkslätts social- och hälsocentral erbjuder vi dig läkarnas och skötarnas mottagningstjänster.

Hälsostationerna ligger i Kyrkslätts centrum, Masaby och Veikkola. Mottagningar är öppna huvudsakligen vardagar under dagtid. Dessutom erbjuds mottagningstider till läkaren och skötaren under enskilda kvällar ända fram till kl.18. Kvällstiderna är i första hand menade för personer i arbetslivet och för deras barn, samt för dem som har svårt att komma under dagtid till mottagningen.

Mottagningstjänster fungerar enligt tidsbeställning. Ring till din egen hälsostations tidbeställningsnummer, varvid skötaren bedömer ditt vårdbehov och hänvisar dig till den rätta tjänsten. På basis av bedömningen i telefon får du till exempel anvisningar om egenvård eller en tid till skötarens, fotterapeutens eller läkarens mottagning. Den bokade tiden kan också vara en telefontid.

Döva och hörselskadade bosatta i Kyrkslätt kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 050 413 7413.  Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

Man kan avbeställa tiden till läkaren eller sköterskan genom att lämna ett röstmeddelande eller textmeddelande på nummer 050 4137 413. Du meddelar ju den exakta tiden, eget namn och hos vem tiden var beställd. På det sättet fås de avbeställda tiderna till användning för någon annan kommuninvånare, tack!

På webben kan du sköta ärenden då det passar dig. Du kan reservera en tid till diabetesskötaren och uträtta ärenden elektroniskt med en läkare eller diabetesskötare. Beställning av diabetestillbehör: Elektroniska tjänster och hälsokontroller->Blankett för beställing av diabetesförnödenheter.

I Mina Kanta kan du se dina egna elektroniska recept- och hälsouppgifter på webben.

På Kyrkslätts webbplats för egenvård har man samlat information som hjälper dig att bedöma din hälsa och dina risker för sjukdomar samt ta hand om din hälsa. Sidorna stöder dig också i de ändringar av levnadsvanor som är behövliga med tanke på vården av sjukdomar och hänvisar dig till de tjänster som erbjuds för kommuninvånare. Du kan också göra en elektronisk hälsokontroll och om du vill kan du ta i bruk den elektroniska hälsocoachingen där du kan sätta upp mål för dina levnadsvanor och följa upp dina framsteg.

Terveyskirjasto tillgängliggör pålitlig, oberoende och aktuell information om hälsa och sjukdomar för varje finländare.

I varje hälsostation hittar du också en egenvårdspunkt (OMA OTE) där du bl.a. kan mäta blodtrycket och använda kundterminalen exempelvis för att göra en elektronisk hälsokontroll.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring
vård / hälsovård

Kontaktuppgifter


Patientkanslierna och telefonlinjerna är öppna enligt följande: 

må–to kl. 8–15.30 och

fr kl. 8–15.00


Jouren i Kyrkslätts centrum är öppen varje dag kl. 8–20.00.


Centrums hälsostation

Tjänstevägen 1

09 - 2968 3401


Masaby hälsostation

Lingonbacka 12

09 - 2968 3500


Veikkola hälsostation

Koskisvägen 3

09 - 2968 3600


Tidens avbästställning

050 413 7413