Läkarnas och skötarnas mottagningar

I Kyrkslätts social- och hälsocentral erbjuder vi dig läkarnas och skötarnas mottagningstjänster.

Om du har infektionssymtom, läs närmare anvisningar här. Du får också mera information på följande webbplatser; HUS, THL och omaolo.

Hälsostationerna ligger i Kyrkslätts centrum, Masaby och Veikkola. Mottagningar är öppna huvudsakligen vardagar under dagtid. Dessutom erbjuds mottagningstider till läkaren och skötaren under enskilda kvällar ända fram till kl.18. Kvällstiderna är i första hand menade för personer i arbetslivet och för deras barn, samt för dem som har svårt att komma under dagtid till mottagningen.

Mottagningstjänster fungerar enligt tidsbeställning. Ring till din egen hälsostations tidbeställningsnummer, varvid skötaren bedömer ditt vårdbehov och hänvisar dig till den rätta tjänsten. Du kan också beställa tid till sjukskötare eller diabetesskötare elektroniskt. 

Kyrkslätt centrums hälsostation har på torsdagar vaccinationsmottaging utan tidesbeställning kl. 8-9.00 (inte influenssavaccinationer).

Blankett för beställing av diabetesförnödenheter (endast på finska)

Övriga avgiftsfria vårdförnödenheter

Man kan avboka tiden till läkaren eller sköterskan genom att lämna ett röstmeddelande eller textmeddelande på nummer 050 4137 413. Du meddelar ju den exakta tiden, eget namn och hos vem tiden var beställd. På det sättet fås de avbokade tiderna till användning för någon annan kommuninvånare, tack!

Döva och hörselskadade bosatta i Kyrkslätt kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 050 413 7413.  Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

I Mina Kanta kan du se dina egna elektroniska recept- och hälsouppgifter på webben.

På Kyrkslätts webbplats för egenvård har man samlat information som hjälper dig att bedöma din hälsa och dina risker för sjukdomar samt ta hand om din hälsa. Sidorna stöder dig också i de ändringar av levnadsvanor som är behövliga med tanke på vården av sjukdomar och hänvisar dig till de tjänster som erbjuds för kommuninvånare. Du kan också göra en elektronisk hälsokontroll och om du vill kan du ta i bruk den elektroniska hälsocoachingen där du kan sätta upp mål för dina levnadsvanor och följa upp dina framsteg.

Terveyskirjasto tillgängliggör pålitlig, oberoende och aktuell information om hälsa och sjukdomar för varje finländare.

I varje hälsostation hittar du också en egenvårdspunkt (OMA OTE) där du bl.a. kan mäta blodtrycket och använda kundterminalen exempelvis för att göra en elektronisk hälsokontroll.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring
skötsel / hälsovård

Kontaktuppgifter


Patientkanslierna och telefonlinjerna är öppna enligt följande: 

må–to kl. 8–15.30 och

fr kl. 8–15.00


Jouren i Kyrkslätts centrum är öppen varje dag kl. 8–20.00.
Från och med 1.12.22 Stubbhagen 6, 02400 Kyrkslätt

Centrums hälsostation

Tjänstevägen 1

09 2968 3401

Från och med 1.12.22 Åängsvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Masaby hälsostation

Lingonbacka 12

09 2968 3401


Veikkola hälsostation

Koskisvägen 3

09 2968 3401


Avbokning av reserverad tid

050 413 7413