Läkar- och skötarmottagningar på kvällstid

07.11.2017 14:12

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Vi utvecklar vår mottagningsverksamhet och har börjat läkar- och skötarmottagningar på enskilda kvällar ända tills kl. 18. I början prövar vi verksamhetsmodellen i Masaby och Veikkola hälsostationer.

Kvällstiderna är i första hand avsedda för personer i arbetsför ålder och deras barn samt för andra som har det svårt att komma till mottagningen under dagtid.

I centrum har vi dessutom börjat barnläkarens kvällsmottagningar som i regel hålls en gång i veckan. 

Du kan boka en mottagningstid på numret av din egen hälsostation eller i patientkansliet.

Läkar- och skötarmottagningar på kvällstid