Läkar- och skötarmottagningar också på distans

05.05.2020 11:26

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Om du har en kronisk sjukdom är det viktigt att se till att den behandlas även under undantagstillståndet på grund av coronaviruset. Man kan reservera besökstid och telefontid normalt till läkarna och skötarna vid Kyrkslätts hälsocentral, och för tillfället finns det rätt bra med tider. Om du har en infektion i luftvägarna eller magsjukesymtom ska du inte komma direkt till mottagningen, utan först ta kontakt med oss per telefon för att få anvisningar.

De allmänna rekommendationerna för att minska risken för coronavirussmitta i synnerhet beträffande riskgrupperna är att undvika sociala kontakter. Det rekommenderas dock att man sköter de nödvändiga sjukvårdsbesöken hos sakkunniga.  Vi har ordnat separata lokaler för infektionspatienter så att besöken till våra tjänster ska förlöpa utan ökad infektionsrisk.

Det är särskilt viktigt att uppsöka vård om symtomen av din primärsjukdom förvärras eller du får nya symtom.  Om det i övrigt skulle vara aktuellt med ett mottagningsbesök, men du är osäker på om du ska uppsöka hälsostationen, kan du ringa tidsbeställningen så att vi kan hjälpa till att finna en fungerande lösning för ditt ärende.   Ring eller kom till hälsostationen om ditt hälsotillstånd plötsligt ändrar. Du får också instruktioner via hälsorådgivningstjänsten 116 117.  I nödsituationer ring 112.

Mottagning också på distans

I Kyrkslätt har vi april inlett distansmottagning till läkare och skötare som ett alternativ. Om du önskar att mottagningen sker via video kan du berätta om önskemålet om distansmottagning i samband med tidsreserveringen. Distansmottagningen sker via en datasäker Teams-förbindelse. Vi behöver din e-postadress för fjärranslutningen.  I många fall är det också möjligt att utföra distansmottagningen per telefon, om detta är det bästa sättet för dig att vara i kontakt. Distansmottagningen motsvarar till sin omfattning ett vanligt besök och för det tas ut en normal kundavgift.

- Erfarenheterna av de första distansmottagningarna via video har varit positiva, och jag hoppas att man bland de olika mottagningsalternativen hittar det som passar bäst för var och ens egen situation, säger ledande överläkare Kaija Hannula.

logo