Lägesrapport kring skolskjutsarna

13.08.2018 17:31

Kategori: Barn Unga Utbildning

Bildnings- och fritidsväsendets administration och trafikanten First Profit har arbetat hela veckoslutet för att få skolskjutsarna att fungera. På måndag eftermiddag gjordes en lägeskontroll och den visade att en del av problemen har retts ut, men att situationen kräver fortsatt arbete.

Ett problem är att First Profit inte till alla delar har elevernas gällande läsordningar, och därför har skolskjutsen kunnat komma en timme för tidigt eller för sent. Det har skett förändringar i de läsordningar som trafikanterna har fått i samband med upphandlingen och informationen om förändringarna har inte alltid nått bildnings- och fritidsväsendets administration. Redan ett par felaktiga hämtningstider kan orsaka förseningar för tiotals barn. Elevlistorna har skickats till alla trafikanter i mitten av juni.

 – Det har inträffat fel också i dag och vi ber vårdnadshavarna att kontakta trafikanten för att kontrollera tidtabellerna, säger förvaltningschef Tiina Koivisto. Av datasekretesskäl kan vi inte överlåta föräldrarnas kontaktuppgifter till trafikanten, utan måste be föräldrarna att ta kontakt.  

Det går bra att kontrollera tidtabellerna med First Profit per telefon på numret 050 417 7000 eller 050 417 7004.

Kommunen har redan en längre tid planerat att skaffa ett logistikprogram för skolskjutsarna, men upphandlingen har fördröjts i och med att upphandlingen av ett nytt elevhanteringsprogram har fördröjts. Logistikprogrammet möjliggör snabb kommunikation med föräldrarna.

– Vi har också märkt att skolskjutsprinciperna inte är klara för alla, konstaterar Koivisto. Vi har till exempel fått veta att en del trafikanter hämtat barnen från hemadressen, trots att barnen i regel hämtas från en trygg avhämtningsplats, inte ända hemifrån. Vårdnadshavarna får information om avhämtningsplatsen av trafikanten.  

Koivisto påminner också att skolskjutsarna inte startar genast då skolan slutar på eftermiddagen, utan att det har reserverats ca 10 minuter för eleverna att ta sig från klassen till skolskjutsen.

Det är också bra att komma ihåg att skolskjutsarna fungerar enligt den officiella läsordningen och att eleverna inte är berättigade till skolskjuts för att åka till eller från eftis eller andra klubbar, också sådana som skolan ordnar.

kommunens logo fyren