Lagakraftvunnen plan: Stranddetaljplanen för Rastiranta

04.06.2021 10:17

Kategori: Kungörelse

Lagakraftvunnen plan:
Stranddetaljplanen för Rastiranta

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt godkände vid sitt sammanträde 17.6.2019 § 45 stranddetaljplanen för Rastiranta.

Besvär anfördes över kommunfullmäktiges beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären. Besvärstillstånd över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut har sökts hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat ansökan om besvärstillstånd, så stranddetaljplanen för Rastiranta har vunnit laga kraft.

Kyrkslätt 4.6.2021
Kommunstyrelsen