Lagakraftvunnen plan: Edesholmens stranddetaljplan

16.10.2020 09:16

Kategori: Kungörelse

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt godkände 14.5.2018 § 35 Edesholmens stranddetaljplan.

Besvär anfördes över kommunfullmäktiges beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären. Besvärstillstånd över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut har sökts hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat ansökan om besvärstillstånd, så Edesholmens stranddetaljplan har vunnit laga kraft.

Kyrkslätt 16.10.2020
Kommunstyrelsen